Player list

Name Team Matches played Position
Be'sat Kermanshah 0 5 5 0 0 0
Shahid Ghandi 0 4 4 0 0 0
Shahid Ghandi 0 4 4 0 0 0
Atrak Bojnourd 0 4 4 0 1 0
Spad Tehran 0 4 4 0 0 0
Naft Gachsaran 0 4 3 1 0 0
Shahrdari Bam 0 4 3 1 0 0
Shahrdari Nowshahr 0 3 3 0 0 0
Mes Novin Kerman 0 3 3 0 0 1
Mes Soongoun 0 3 3 0 0 0
Shohada Razakan 0 3 3 0 0 0
Mes Soongoun 0 3 3 0 0 0
Mes Soongoun 0 3 3 0 1 0 Forward
Shohada Razakan 0 2 2 0 0 0
Foolad Hormozgan 0 2 2 0 1 0
Foolad Novin 0 2 2 0 0 0
Shohada Babolsar 0 2 2 0 0 0 Midfielder
Be'sat Kermanshah 0 3 2 1 0 0
Shahrdari Mahshahr 0 2 2 0 0 0
Foolad Novin 0 2 2 0 0 0
Pas 0 2 2 0 0 0
Naft Gachsaran 0 2 2 0 0 0
Naft Gachsaran 0 2 2 0 0 0 Forward
Shahrdari Nowshahr 0 2 2 0 0 0
Atrak Bojnourd 0 2 2 0 0 0
Shahrdari Mahshahr 0 2 2 0 0 0
Shahrdari Mahshahr 0 2 2 0 0 0
Shahid Oraki 0 2 2 0 0 0
Shahrdari Bam 0 2 2 0 0 0
Navad Urmia 0 2 2 0 0 1
Shohada Babolsar 0 2 2 0 0 0
Shahrdari Nowshahr 0 2 2 0 0 0
Shahid Oraki 0 2 2 0 0 0
Ario 0 1 1 0 0 0
Panik 0 1 1 0 0 0
Be'sat Kermanshah 0 1 1 0 0 0
Spad Tehran 0 1 1 0 0 0
Shahin Bushehr 0 1 1 0 0 0
Kian Sam Babol 0 1 1 0 0 0
Foolad Hormozgan 0 1 1 0 0 0
Mes Soongoun 0 1 1 0 0 0
Iman Sabz 0 1 1 0 0 0
Damashain Gilan 0 1 1 0 0 0
Shahrdari Bandar Abbas 0 1 1 0 0 0
Shahid Ghandi 0 1 1 0 0 0
Damashain Gilan 0 1 1 0 0 0
Sepidrood 0 1 1 0 2 0
Foolad Novin 0 3 1 2 0 0
Shahrdari Mahshahr 0 1 1 0 0 0
Damashain Gilan 0 2 1 1 0 0
Top